สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ

         เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทยนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กบินทร์บุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จำนวนเงิน 50,000 บาท มอบแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับเป็นผู้รับมอบ
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.