การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (1/2560)

ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น

       เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2560 และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมบท เข้าร่วมประชุมและร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วย

      โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมาชิกหลาย ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประ โยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เช่าเป็นอย่างมาก

       สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้มีการมอบถ้วย รางวัลจำลองในการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 11/2558 ให้แก่บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันแรลลี่ ในครั้งนี้

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.