การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (2/2560)

ณ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

       เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวันลิ้งค์ ซึ่งบริษัทวันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และบริษัทใหม่ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
       โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมาชิกหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประ โยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เช่าเป็นอย่างมาก

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.