การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (3/2560)

โรงแรมโฟร์วิงส์

       เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ห้องกัญญาลักษณ์ เอ (สุขุมวิท26) โดยมีนายกสมาคม ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และมีบริษัทใหม่ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
       การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมาชิกหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เช่าเป็นอย่างยิ่ง

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.