การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (4/2560)

ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ

   เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 18) โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสมาชิกหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูล Blacklist พนักงานขับรถที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์เช่าเป็นอย่างมาก

  อีกทั้งได้มีการแนะนำผู้สังเกตการณ์ 2 รายคือ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.