การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (1/2561)

ณ ห้อง Victor Club ชั้น 2 ตึก FYI Center

   เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง Victor Club ชั้น 2 ตึก FYI Center โดยมีบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกขอบคุณเจ้าภาพแก่ คุณธราดล วัฒนะลาภา ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่และโครงการพิเศษ ในขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.นที วรรธนะโกวินท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรถเช่าไทย สมัยที่ 10 ประจำปี 2561-2562 การประชุมครั้งนี้ได้สรุปประเด็นสำคัญๆ หลายประเด็น เช่น ระบบข้อมูล Blacklist พนักงานขับรถที่กระทำความผิด

   และแนะนำสมาชิกใหม่ อีก 1 บริษัท คือ บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณธวัชชัย บุตรถิรชัย ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.