สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ

         เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทยนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี จำนวนเงิน 50,000 บาท มอบแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับเป็นตัวแทนรับมอบเงินการกุศล
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.