การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (3/2561)

   เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง Lotus 1 ชั้น LL โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 33) โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   การประชุมครั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ อีกทั้งยังสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น สรุปผลการประชุมหารือแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ “Digital Tourism Platform”  ภายใต้การสนับสนุนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สรุปผลการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลครั้งที่ 13/2561 รวมทั้งสอบถามความต้องการสั่งซื้อกล้องติดหน้ารถยนต์ของสมาชิก และมีการแนะนำผู้สังเกตการณ์ 2 ราย          2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.