การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (4/2561)

     เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Bualuang โรงแรม Asia Airport Pathumthani โดย บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณธวัชชัย บุตรถิรชัย ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ การประชุมในครั้งนี้ได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การสรุปผลการประชุมกับตัวแทนจากสถานทูตฝรั่งเศส ในประเด็นธุรกิจรถเช่าภายในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนมุมมองบทบาทของสมาคมฯ และตลาดธุรกิจรถยนต์เช่า ระหว่างสมาคมรถเช่าไทย และสมาคมรถเช่าญี่ปุ่น สมาคมฯได้รับเชิญจากกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาในการเข้าร่วมประชุมโครงการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก (Thailand Riviera)    การประกาศรายชื่อคณะทำงานกิจกรรมการกุศลสมาคมฯ เป็นต้น

     ทั้งนี้ทางเจ้าภาพได้นำรถ Foton เพื่อการพาณิชย์ รุ่น VIEW CS 2 และ รุ่น Tunland มาจัดแสดงให้กับสมาชิกได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.