การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (1/2562)
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด


     เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดย บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก เป็นตัวแทนสมาคมฯมอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณสำฤทธิ์ บุญอมร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ
     1.เปิดแผนแม่แบบโครงการ “Digital Tourism Platform” เพื่อยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่าในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     2.สรุปการประชุมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการนำเสนอแผนแม่บท “โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)”
     3.สรุปการประชุมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนากรอบและเกณฑ์ “โครงการการศึกษาการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเองในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขง”
     4.ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2561
     5.แจ้งความคืบหน้ากิจกรรมแรลลี่การกุศล “20 ปี สมาคมรถเช่าไทย” ครั้งที่ 14/2562 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ และทางสมาคมฯ ได้แนะนำสมาชิกอาเซียน (AEC Member)รายแรก คือ City Link Transportation (Cambodia) Co.,Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจรถเช่าภายในอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการแนะนำผู้สังเกตการณ์ 2 ราย


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.