การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (3/2562)
ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel Bangkok

            เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคม รถเช่าไทย จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 3/2562 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel Bangkok โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคมและคุณ พรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ AEC และสมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งความคืบหน้าโครงการ "Digital Tourism Platform" กับคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การเข้าร่วมประชุมต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว การสรุปเส้นทางกิจกรรมแรลลี่การกุศลครั้งที่14/2562 เป็นต้น และได้มีการแนะนำสมาชิกสามัญ(ภูมิภาค)รายแรกคือ บริษัท นครชัยศรีฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการรถเช่าตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย

     

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.