สมาคมรถเช่าไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น
ประจำปี 2562

 

      ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงาน Together is Power 2019 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคม และนายพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก พร้อมทั้งสมาชิกสมาคม ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

     

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.