กิจกรรมแรลลี่การกุศล “20 ปี สมาคมรถเช่าไทย”
ครั้งที่ 14/2562

      เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในการจัดตั้งสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 14/2562 เส้นทางกรุงเทพฯ –เขาใหญ่ ชิงถ้วยประทานของพระองค์เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้มอบให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

     โดยมี ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม คุณวสันต์ ติรยอุดมสุข อุปนายกสมาคม คุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก และคณะทำงานกิจกรรมการกุศล ร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก คุณอัครกิตติ์ ภัทรพุทธิเศรษฐ์ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด เอื้อเฟื้อสถานที่ (อีซูซุ สาขานวนคร) และร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันพร้อมทั้งสมาชิกอย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ที่ทำให้งานการกุศลประจำปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.