สมาคมรถเช่าไทย มอบเงินแก่สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทย

   เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม คุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก และคณะทำงานกิจกรรมการกุศล เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล “20 ปี สมาคมรถเช่าไทย” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงินการกุศล
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.