สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ

   เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทยนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานแรลลี่การกุศล “20 ปี สมาคมรถเช่าไทย” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ จำนวนเงิน 50,000 บาท มอบแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขานุการมูลนิธิเมาไม่ขับเป็นผู้รับมอบ
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.