การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (4/2562)
ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel Bangkok

         เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel Bangkok โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ AEC และสมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
      ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การเปิดตัว Platform การท่องเที่ยวแห่งชาติ “TAGTHAi” ภายใต้โครงการ Digital Tourism Platform การรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2562 การเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ในการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สรุปการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 14/2562 เป็นต้น
    อีกทั้งได้มีการแนะนำสมาชิกวิสามัญใหม่ 1 บริษัท คือ บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจบริการติดตั้ง GPS รถยนต์ชั้นนำ

     

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.