การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (1/2563)
ณ โรงแรม
Maple บางนา กรุงเทพฯ

         เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Maple 3 โรงแรม Maple บางนา โดย บริษัท วีเคเอส กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด (V-KOOL) ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม   และคุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์  กรรมการเหรัญญิก   เป็นตัวแทน
สมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณพิมพา ชลาลัย ประธานบริหาร ทั้งนี้เจ้าภาพ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฟิลม์ติดรถยนต์ " ROYAL PRIVACY PACKAGE VK 10 " รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้เวลาการพัฒนาถึง 10 ปี มั่นใจได้ถึงคุณภาพ การให้บริการ การรับประกันการใช้งานถึง 5 ปีเต็ม
        ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆเช่น สรุปการประชุมหารือการพัฒนาระบบ " Marketplace " ของสมาชิกสามัญในการเชื่อมต่อกับ Application TAGTHAI การผลักดัน พระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า พ.ศ..... ผ่านรายการ THE EXIT รถเช่าไร้กรอบ และรายการสถานีประชาชน พ.ร.บ. รถยนต์เช่า ควรมีหรือไม่ กับสำนักข่าว Thai PBS การเข้าร่วมเสวนาสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยสมาคมการค้า กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การเลือกตั้งนายกสมาคมรถเช่าไทยและคณะกรรมการ ประจำปี 2563 2564 เป็นต้น
         อีกทั้งได้มีการแนะนำสมาชิกวิสามัญใหม่ 1 บริษัท คือ บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจ เว็บไซต์ประมูลรถยนต์มือสองออนไลน์ ที่ทำให้การซื้อขายรถง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

     


 

 

 

  


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.