การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (2/2563)
ณ ห้อง 1103 ชั้น 11
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

      เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 1103 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม   และคุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข  อุปนายกสมาคม   เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งนี้เจ้าภาพ ได้นำเสนอประกันภัยที่เน้นคุณภาพความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ และการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Application BKI iCare ตลอด 24 ชั่วโมง
       ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น สมาคมรถเช่าไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ Amazing Thailand Safety & Health Adminis-
tration (SHA)
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมรถเช่าไทยเข้าร่วมการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19 กับคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสมาคมฯให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยพีบีเอสในประเด็นผลกระทบธุรกิจรถยนต์เช่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมรถเช่าไทยบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สร้างห้องปลอดเชื้อความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎ เป็นต้น

     


 

 

 

  


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.