สมาคมรถเช่าไทย ร่วมสู้ภัย COVID-19
ส่งมอบห้องปลอดเชื้อความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

      เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณนฤมล พรหมบำรุง สมาชิกสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย ส่งมอบห้องปลอดเชื้อความดับลบ 1 ห้อง จำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พันเอกหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก (ตึกอุบัติเหตุ) ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และมีรศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ร่วมรับมอบด้วย


     


  


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.