การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (3/2563)

      เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้อง Mii Space ชั้น 8 โรงแรม Mii ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ โดยมี บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณเอกพล วิวัฒนานุกูล OEM Dealership Manager ทั้งนี้เจ้าภาพนำเสนอผลิตภัณฑ์ GPS ติดตามรถยนต์ตามหลักมาตรฐานสากล ลดต้นทุน ความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการ

       ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น สมาคมรถเช่าไทยเข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration:SHA กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวจากวิกฤต COVID-19 กับกระทรวงพาณิชย์ กิจกรรมแรลลี่การกุศล สู้โรคมะเร็ง


     

ครั้งที่ 15/2563 สมาคมรถเช่าไทยเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นต้น อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ สมาคมรถเช่าไทยร่วมกับ  บริษัท คาร์
แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนา "รู้เท่ารู้ทัน.......พฤติกรรมกลุ่มมิจฉาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้เท่ารู้ทันวิธีการหลอกเช่ารถยนต์ของกลุ่มมิจฉาชีพ และวิธีการติดตามรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม  โดยได้รับเกียรติจาก  พ.ต.อ.จำรัส รุ่งเรือง ผู้กำกับศูนย์ปราบปราม
การโจรกรรมรถยนต์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้

 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.