กิจกรรมสัมมนาแรลลี่การกุศล “สู้โรคมะเร็ง” ครั้งที่ 15/2563

      เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสมาคมรถเช่าไทยร่วมกับชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมแข่งขัน สัมมนาแรลลี่การกุศล “สู้โรคมะเร็ง” ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao ชิงถ้วยประทานของพระองค์เจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้มอบให้กับสภากาชาดไทย และองค์กรสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

      โดยมี ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม รศ.พลเอก.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานจัดการประชุมวิชาการ ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย) และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาภาคประชาชนครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ การป้องกัน และวิวัฒนาการการรักษามะเร็งในปัจจุบันและอนาคต คือการรักษาแบบมุ่งเป้า โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ที่ทำให้งานการกุศลประจำปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


     
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.