สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคมฯ จัดประชุม ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ

     ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสมาคมฯ จากการร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ให้ก้าวต่อไปในวิถี Next Normal      
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.