สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 1/2565
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ จัดประชุม ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ

      ซึ่งในที่ประชุมได้มีวาระสำคัญต่างๆ อาทิ
- การเลือกตั้งนายกสมาคมรถเช่าไทย ประจำปี 2565-2566
- การชี้แจงงบการเงินประจำปี 2564
- การประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นพิเศษ และบริการต่างๆ ให้กับสมาชิกฯ

    และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.จีระเดช ชมบุญ รอง ผบก.ผอ.สยศ.ตร. รองผู้บังคับการ กองแผนงาน อาชญกรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ต.วัธนดิศ ธนกุลนันท์ สว.กชช.ทว.สารวัตร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาให้เช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์ในนามบริษัท เป็นต้น

     อีกทั้งได้มีการแนะนำสมาชิกสามัญใหม่ 1 บริษัท คือ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) แพลตฟอร์มเช่ารถอีวี บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แรก ที่เดียว
ในประเทศไทย
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.