สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 2/2565
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคมฯ จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ

      ซึ่งในที่ประชุมได้มีวาระสำคัญต่างๆ อาทิ สมาคมรถเช่าไทยเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2565 สมาคมเข้าร่วมงานสัมมนาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ Theme สัมมนาฯ “Enhance the Dots” Update ความคืบหน้าการตรวจสอบประวัติข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้เช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์ในนามบริษัท กับศูนย์การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร) เป็นต้น

    

     
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.