สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 3/2565
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ จัดประชุม ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ

      ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปประเด็นสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสมาคมฯ อาทิ สรุปการเข้าประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มท่องเที่ยว สุขภาพ ไมซ์ และกีฬา สรุปการสัมมนาเครือข่ายสมาคมการค้า “Connect X Global : ปลุกธุรกิจไทยเชื่อมไกลธุรกิจโลก” สรุปความคืบหน้าประชาพิจารณ์ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลง (ทวิภาคี) ว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศระหว่างไทย-จีน เป็นต้น

    

     
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.