สมาคมรถเช่าไทย
ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565

    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนสมาคมฯ รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ คุณอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงาน Together is Power 2022:Enhance The Dots ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

      

    

     
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.