สมาคมรถเช่าไทย
มอบเงินแก่สภากาชาดไทย ประจำปี 2565
ณ ห้องเดอะวัน ชั้น 4 โรงแรมไอบิส รัชดา

    เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณกมลวรรณ ศรีช่วย หัวหน้าฝ่ายหารายได้และกิจกรรม คุณรัตยา อำพาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินการกุศล เพื่อสมทบทุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

      

    

     
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.