สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 4/2565
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคมฯ จัดประชุม ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ

    ซึ่งในที่ประชุม ได้สรุปประเด็นสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสมาคมฯ อาทิ สมาคมรถเช่าไทยเข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 สรุปการให้สัมภาษณ์ในประเด็นสถานการณ์การใช้ไบโอเอทานอลในบริษัทรถเช่าของประเทศไทย กับ Agriclture and Livestock Industries Corporation (ALIC) สรุปการเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สรุปการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น

    

     
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.