การประชุมสมาคมรถเช่าไทยครั้งที่ (4/2563)

      เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Srinakarin1 ชั้น 9 โรงแรม The Grand Fourwings Convention ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมี บริษัท คาร์ซัม (ประเทศไทย) จำกัด & บริษัท สมาร์ท ชัวร์ จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิกสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณวสวัตติ์ วสุธาสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เจ้าภาพนำเสนอการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร อาทิ โปรแกรมขยายเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความคุ้มค่า เหมาะสม ตรงตามความต้องการและลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด

      ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ความคืบหน้า โครงการ “Digital Tourism Platform” เพื่อยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการ ธุรกิจ ท่องเที่ยวในประเทศไทย สมาคมรถเช่าไทยรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ในงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2563 สรุปการประชุมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นข้อมูล


     

ประกอบการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างกับสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สรุปการประชุมแผนงานวิจัย “การยกระดับระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวไทย” กับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ การจัดกิจกรรมสัมมนาแรลลี่การกุศล “สู้โรคมะเร็ง” ครั้งที่ 15/2563 วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao เป็นต้น2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.