สมาคมรถเช่าไทย มอบเงินแก่สภากาชาดไทย

   เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และ คุณนฤมล พรหมบำรุง สมาชิกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


22 พฤศจิกายน 2560

21 กุมภาพันธ์ 2561


 

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.