การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ (3/2559) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

     เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3 /2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอร์ดรูม 2 ชั้น 3 โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ และ สมาชิกวิสามัญ...

<< อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


17 กุมภาพันธ์ 2559

18 พฤษภาคม 2559

มอบเงินแก่สภากาชาดไทย

สมาคมรถเช่าไทยมอบเงินแก่สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทย

      เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และ คุณพุทธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์ กรรมการสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย...


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.