การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (4/2560)

ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ

   เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 18) โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ได้เข้าร่วมประชุมและ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


16 สิงหาคม 2560

16 สิงหาคม 2560


 

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.