สมาคมรถเช่าไทย มอบเงินแก่สภากาชาดไทย

   เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณนฤมล พรหมบำรุง สมาชิกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :


16-17 มิถุนายน 2561

15 สิงหาคม 2561


 

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.