การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (4/2562)
   เมื่อวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel Bangkok โดย ดร.นที วรรธนะโก
วินท์ นายกสมาคม คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.