การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (2/2562)
ณ ห้อง GMT I&II ชั้น 33 โรงแรม The Continent Hotel Bangkok

    เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรม The Continent Hotel Bangkok โดย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :


13 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (1/2562)
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด


 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.