สมาคมรถเช่าไทย---TCRA
 


แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 13/2561 เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน

     เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 13/2561 ภายใต้ชื่อ “ สุดฟิน อินหัวหิน ไทยแลนด์ 4.0 ” ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


3 เมษายน 2561

16 พฤษภาคม 2561

การประชุมสมาคมรถเช่าไทย
(ครั้งที่ 2/16 พฤษภาคม 2561)

  

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.