การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 4 /2561

   เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Bualuang โรงแรม Asia Airport Pathumthani โดย บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณธวัชชัย บุตรถิรชัย...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :

15 สิงหาคม 2561

15 สิงหาคม 2561


 

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.