การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (1/2562)
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

   เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดย บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณ พรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก เป็นตัวแทนสมาคมฯ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม 

Username :

Password :
 

Username :

Password :
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.