สมาคมรถเช่าไทย
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในโครงการ Digital Tourism Platform

   เมื่อวันพฤหัสที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :

14 พฤศจิกายน 2561

20 ธันวาคม 2561


 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.