สมาคมรถเช่าไทย
มอบเงินแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ

    เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทยนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานแรลลี่การกุศล “20 ปี สมาคมรถเช่าไทย” ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เส้นทาง ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
21-22 กันยายน 2562


 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.