สมาคมรถเช่าไทย
มอบเงินแก่สภากาชาดไทย
ณ สภากาชาดไทย

    เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม คุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก และคณะทำงานกิจกรรมการกุศล เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล “20 ปี สมาคมรถเช่าไทย” ชิงถ้วยประทาน ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
20 สิงหาคม 2562
สมาคมรถเช่าไทย
ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น
ประจำปี 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

21-22 กันยายน 2562


 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.