การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (2/2561)

   เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ห้อง Table By ชั้น G (สุขุมวิท 22) โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสามัญ ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


6 มีนาคม 2561

3 เมษายน 2561


 

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.