การประชุมสมาคมรถเช่าไทย
ครั้งที่ (1/2563)

   เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Maple 3 โรงแรม Maple บางนา โดย บริษัท วีเคเอส กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด (V-KOOL) ให้เกียรติเป็น Host การจัดประชุมในครั้งนี้ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม และคุณ พรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิก เป็นตัวแทนสมาคม ฯ มอบของที่ระลึก ...

                         << อ่านต่อ >>
ข่าวสารสมาคม 

Username :

Password :
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง พ.ร.บ.รถยนต์เช่า ควรมีหรือไม่?
   
               
 
  ชื่อ (Name) :

ความคิดเห็น (Comment) :
 
 
  Enter the code above here :
 
 


 

13 พฤศจิกายน 2562


 
 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.